ඔබේ ගැටලු අපට ලියන්න. මෙම ‌වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ පහත ඉ-මේල් ලිපිනය හරහා අපට ලියන්න.

 • 011-421-6062
 • help@hithawathi.lk

කාර්යාල වේලාවන්:
සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා – පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00
රජයේ නිවාඩු දිනයන් හි වසා ඇත.

(අප සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා ඇමතුම් පටිගත විය හැක)

  ස්ත්‍රී පුරුෂ බව (අනිවාර්යයි)
  ස්ත්‍රීපුරුෂහෙළි කිරීමට කැමති නැත

  වයස (අවුරුදු)(අනිවාර්යයි)

  ප්‍රදේශය(අනිවාර්යයි)

  ඔබ හිතවතී ගැන දැනගත්තේ කෙසේද?(අනිවාර්යයි)