கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது பிப்ரவரி 7, 2024

பிப்ரவரி 9, 2024 அன்று, பிற்பகல் 2 மணி முதல் 3 மணி வரை, SLIIT வணிகப் பள்ளியின் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு வணிக மேலாண்மை பட்டப்படிப்பு, சைபர்ஸ்பேஸில் பாதுகாப்பாக இருப்பது மற்றும் ஹிதவதி திட்டம் மற்றும் அதன் சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பெரிதாக்கு தொழில்நுட்பம்.

சைபர் பாதுகாப்பு குறித்த அத்தியாவசிய அறிவை அவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக இந்த அமர்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.