கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது நவம்பர் 28, 2023

20 நவம்பர் 2023 அன்று, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விவகார அமைச்சகத்தின் மகளிர் ஹெல்ப்லைன் (1938) ஏற்பாடு செய்திருந்த ஹோலி ஃபேமிலி கான்வென்ட், ஹிவாலாவில் சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் நட்புரீதியான சேவைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு அமர்வு நடைபெற்றது. இதில் சுமார் 250 ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.