கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது நவம்பர் 8, 2023

சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் ஹிதாவதி சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு அமர்வு 02 நவம்பர் 2023 அன்று NSBM Green University Town – Homagama இல் நடைபெற்றது. இந்த அமர்வில் விரிவுரை ஆசிரியர்கள் மற்றும் சுமார் 80 மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.