கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது நவம்பர் 8, 2023

இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப தொழில் கூட்டமைப்பு (Federation of Information Technology Industry Sri Lanka -FITIS) ஏற்பாடு செய்திருந்த 2023 இன்போடெல் கண்காட்சியில் ஹிதவதி ஒரு சாவடியைக் கொண்டிருந்தார். ஹிதாவதி துண்டுப் பிரசுரங்கள், விளம்பர அட்டைகள் மற்றும் ஷுஹுருசா துண்டுப் பிரசுரங்கள் விநியோகம் மற்றும் ஹிதாவதி பற்றிய விழிப்புணர்வும் மூன்று மொழிகளிலும் செய்யப்பட்டது. 2023 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 03, 04, 05 ஆம் திகதிகளில் நாடளாவிய ரீதியில் இருந்து சுமார் மூவாயிரம் பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் பொது மக்கள் இதில் கலந்துகொண்டனர்.