கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூலை 1, 2021

இன்போடெல் 2019 கண்காட்சியில் ஹிதாவதி பங்கேற்று ஹிதாவதி சேவைகளை ஊக்குவித்தார். மற்றும் ஹிதாவதி துண்டு பிரசுரங்கள் மற்றும் விளம்பர அட்டைகளை மூன்று மொழிகளில் விநியோகித்தார்.