கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது மார்ச் 14, 2021

நீங்கள் குக்கீஸ்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? (பகுதி)

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது செப்டம்பர் 29, 2022

பாதுகாப்பான வங்கி முறைமை

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது செப்டம்பர் 5, 2022

கடவுச்சொல் பகுதி – 02 – இலகு வழியில் கடினமான கடவுச்சொல்லை எவ்வாறு நினைவில் வைத்துக்கொள்வது?

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது செப்டம்பர் 22, 2021

வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூலை 15, 2021

ஸ்பாம் எதிர் ஸ்காம்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது செப்டம்பர் 3, 2021

சிறுவர்கள் மற்றும் பதின்மவயதினருக்கான இணைய பாதுகாப்பு உதவிக்குறிப்புகள்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது மார்ச் 14, 2021    தனிப்பட்ட தகவல் – உங்கள் பெற்றோரின் அனுமதியின்றி தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்க வேண்டாம். அதாவது உங்கள் கடைசி பெயர், வீட்டு முகவரி, பள்ளி பெயர் அல்லது தொலைபேசி எண்ணை நீங்கள் பகிரக்கூடாது. நினைவில் கொள்ளுங்கள், யாராவது உங்களைப் பற்றிய தகவல்களைக் கேட்பதால், உங்களைப் பற்றிய அனைத்தையும் அவர்களிடம் …

இரட்டைத் திறவு முறைமை என்றால் என்ன?

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது மார்ச் 14, 2021 இரட்டைத் திறவு முறமை (2FA எனச் சுருக்கமாக அழைக்கப்படும்) ஆனது உமது இணையக் கணக்க்குகளான வங்கி, மின்னஞ்சல் அல்லது சமூக வலைத்தளங்களினுள் உண்மையாகவே நீங்கள் தான் உள்நுழைகின்றீர்களா என இரு தடவை பரிசோதிப்பதற்கான சேவையை வழங்குவதே ஆகும். நீங்கள் உங்களது இணையக் கணக்குகளுள் பாவனையாளர் பெயர் மற்றும் கடவுச் …

இணையவெளியில் உங்கள் பாதுகாப்பு

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது மார்ச் 14, 2021

கடவுச்சொல் பகுதி -01- உறுதியான கடவுச்சொல்லைத் தெரிவுசெய்து அதைப் பாதுகாத்தல்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது செப்டம்பர் 24, 2021 கடவுச்சொல் என்றால் என்ன? எளிமையான சொற்களில் கூறுவதானால் , கடவுச்சொல் எனப்படுவது ஒரு இடம் அல்லது சேவையை அணுகுவதற்கு  பயன்படும் ஒரு ரகசிய சொல் அல்லது சொற்றொடர் ஆகும் கடவுச்சொல் என்பது ஒரு உருவின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தக் கூடிய உருவுடன் தொடர்புடைய தகவலாகும். கடவுச்சொல்லால் பாதுகாக்கப்பட்ட அமைப்புகளைத் தாக்குவதற்கு …

இணையவழிப் பாதுகாப்பு உதவிக்குறிப்புகள் 2

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஆகஸ்ட் 14, 2021