கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது மார்ச் 14, 2021

சைபர் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது பிப்ரவரி 24, 2021

கூகிள் குரோமில் உள்ள மிகக் கடுமையான குறைபாடுகளை கூகிள் சீர்ப்படுத்துகிறது

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது மார்ச் 14, 2021அச்சுறுத்தல் மட்டம்உயர்வானது மேலோட்டம்பல உயர் பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை சீர்செய்து விண்டோஸ், மக் மற்றும் லினக்ஸ் இயங்குதளங்களுக்கான குரோம் உலாவியின் புதிய பதிப்பை கூகிள் வெளியிட்டுள்ளது. விளக்கம்கூகிளது பாதுகாப்பு ஆலோசனையின்படி, பல்வேறு  பாதுகாப்பு நிபுணர்களால் அடையாளம் காணப்பட்ட பல உயர் பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யும் குரோம் உலாவிக்கான பாதுகாப்பு சீரமைப்பினை …

உள்ளூர் தனிப்பட்ட இலக்கத்தின் வழியாக ஒடீபி(OTP) (ஒரு நேர கடவுச்சொல்) இனைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது மார்ச் 14, 2021அபாய மட்டம் உயர்வு மீள்பார்வை உங்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற சேவை வழங்குநருக்குப் பதிலாக உள்ளூர் தனிப்பட்ட இலக்கத்தின் வழியாக உங்கள் OTP தகவலை நீங்கள் பெறுவீர்கள். மேலும் இத்தகைய குறுந்தகவல் சேவை வழங்குநர்களில் சிலர் தங்களை வழக்கமான OTP இனை அனுப்பும் அங்கீகாரம் பெற்ற சேவை வழங்குநராக காட்டி பயனர் …

சிறப்பு எச்சரிக்கை

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது மார்ச் 3, 2021