கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூன் 26, 2019

இந்த வலைத்தளத்தின் மூலமாகவோ அல்லது கீழேயுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரி மூலமாகவோ எங்களுக்கு எழுதுங்கள்

 • 011-421-6062
 • help@hithawathi.lk

வேலை நேரம்:
திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 09.00 – மாலை 05.00 மணி
பொது விடுமுறை நாட்களில் மூடப்படும்

(சேவையின் தரத்தை மேம்படுத்த அழைப்பு பதிவு செய்யப்படும்)

  உங்கள் பெயர் (தேவை)

  உங்கள் மின்னஞ்சல் (தேவை)

  பாலினம் (தேவை)
  பெண்ஆண்வெளிப்படுத்த விரும்பவில்லை

  வயது (ஆண்டுகள்)(தேவை)

  மாவட்டம் (தேவை)

  நீங்கள் எங்களைப் பற்றி எப்படிக் கேட்டீர்கள்? (தேவை)

  If Other

  உங்கள் தகவல்