கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது டிசம்பர் 19, 2023

வாட்டர்ஸ் எட்ஜ் ஹோட்டலில் 14 டிசம்பர் 2023 அன்று நடைபெற்ற SLIIT பிசினஸ் ஸ்கூல் ஏற்பாடு செய்த நிலையான மற்றும் டிஜிட்டல் வணிகத்திற்கான சர்வதேச மாநாட்டில் (International Conference on Sustainable and Digital Business -ICSDB) 2023 இல் சிறந்த விருதைப் பெற்றது.