கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது மே 13, 2024

மே 4, 2024 அன்று, ஜூம் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் சைபர்ஸ்பேஸில் பாதுகாப்பாக இருப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை ஹிதவதி நடத்தினார், இதில் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த 34 மாணவிகள் அடங்கிய குழு பங்கேற்றது.