கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது பிப்ரவரி 13, 2024

பிப்ரவரி 9, 2024 அன்று, பிற்பகல் 2 மணி முதல் 3 மணி வரை, SLIIT வணிகப் பள்ளியின் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு வணிக மேலாண்மை பட்டப்படிப்பு, சைபர்ஸ்பேஸில் பாதுகாப்பாக இருப்பது மற்றும் ஹிதவதி திட்டம் மற்றும் அதன் சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பெரிதாக்கு தொழில்நுட்பம்.