கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஆகஸ்ட் 19, 2023

ஹிதவதி பற்றிய விழிப்புணர்வு

LK டொமைன் ரெஜிஸ்ட்ரியின் திட்டமான ஹிதாவதி, 09 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று கோட்டே மொனார்க் இம்பீரியல் ஹோட்டல் வளாகத்தில் நடைபெற்ற BestWeb.lk விருதுகள் 2023 (BestWeb.lk) இல் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் அழைப்பாளர்கள், வெற்றியாளர்கள், நடுவர்கள், அனுசரணையாளர்கள், LK டொமைன் பதிவகம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஊடக நிருபர்கள் என சுமார் 500 பேர் கலந்துகொண்டனர்.