கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஆகஸ்ட் 18, 2023

ஆகஸ்ட் 03, 2023

ஹிதாவதி விழிப்புணர்வு கூட்டம்
கிண்ணியா அல்-அக்ஸா தேசிய பாடசாலையில்

03 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று கிண்ணியா அல்-அக்ஸா தேசிய பள்ளியில் இணைய பாதுகாப்பு மற்றும் நட்புறவு சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு அமர்வு நடைபெற்றது. இதில் கிழக்கு மாகாண தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பப் பணிப்பாளர், கல்வி வலயப் பணிப்பாளர்கள், தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் சுமார் 75 மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.