கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது பிப்ரவரி 19, 2024

பெப்ரவரி 10, 2024 அன்று, காலி வர்த்தக சம்மேளன கேட்போர் கூடத்தில், DigiGo.lk சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட செயலமர்வில், இலங்கை டொமைன் பதிவாளர் திரு. கிஹான் டயஸ், ஹிதாவதி திட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்வை வழங்கினார். காலி மாவட்ட அளவிலான தொழில்முனைவோர் மற்றும் டிஜிகோ பங்காளிகள் கலந்து கொண்டனர்.