கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது அக்டோபர் 26, 2023

அக்டோபர் 19, 2023

அக்டோபர் 19, 2023 மதியம் 12:00 மணிக்கு 10.00 மணிக்கு, சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் நட்புரீதியான சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு லக்விரு வானொலி சேவையில் (FM 105.2 /FM 105.4) “Sit Pahan Veta” நிகழ்ச்சி மூலம் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டது.