கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜனவரி 18, 2024

2023 டிசெம்பர் 20 ஆம் திகதி பசறை கல்வி வலய பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான நட்புறவு பதின்ம வயதினருக்கான மையத்திட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்வு செயலமர்வு பசறை வலய கல்வி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பசறை வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர், பசறை வலய தகவல் தொழில்நுட்பப் பணிப்பாளர், ஆசிரியர்கள் உட்பட 50 பேர் கலந்துகொண்டனர்.