slcert-ogo-200×200

இலங்கை CERT | சிசி – Sri Lanka CERT | CC

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஏப்ரல் 25, 2024

2006 இல் நிறுவப்பட்டது, இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை குழு | ஒருங்கிணைப்பு மையம் (இலங்கை CERT | CC), இலங்கையின் தேசிய CERT ஆகும். இலங்கையின் தகவல் மற்றும் தகவல் அமைப்புகளின் உள்கட்டமைப்பைப் பாதுகாக்கும் பணியுடன் இது கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது தகவல் பாதுகாப்பு மீறல்களுக்கு பதிலளிப்பதும் விசாரிப்பதும், விழிப்புணர்வு உருவாக்கம், பாதுகாப்பு மதிப்பீடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றின் மூலம் பாதுகாப்பு மீறல்களைத் தடுப்பது வரையிலான சேவைகளின் வரம்பாகும். இது ஆசிய பசிபிக் கணினி அவசரகால பதிலளிப்பு குழு (APCERT) மற்றும் பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய அமைப்புகளான நிகழ்வு மறுமொழி பாதுகாப்பு குழுக்களின் மன்றம் (FIRST) ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரு உறுப்பினராகவும், தேசிய தொடர்புக்குரிய இடமாகவும் உள்ளது.

இல் மேலும் அறிக www.cert.gov.lk