සයිබර් ආරක්ෂක ඇඟවීම

ඔබේ පරිගණකය ransomware ප්‍රහාර වලින් ආරක්ෂා වී තිබේද? Ransomware ප්‍රහාර වළක්වා ගන්නා ආකාරය ගැන උපදෙස් කිහිපයක් ; Ransomware යනු අපරාධකරුවන් මුදල් කප්පම් ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ගයකි. අපරාධකරු ඉල්ලා සිටින කප්පම් මුදල ලබාදෙන තෙක්, යම් කෙනෙකුගේ උපාංගයකට(පරිගණකයක්/දුරකතනයක්/ටැබ්) හෝ …

ගූගල් මඟින් ගූගල් ක්‍රෝම් (Google Chrome) හි ඉහළ මට්ටමේ බරපතල අඩුපාඩු (High-Severity Flaws) වසා ගනී

තර්ජන මට්ටමඉහල දළ විශ්ලේෂණයගූගල් මඟින් වින්ඩෝස් / Windows, මැක් / Mac සහ ලිනක්ස් / Linux වේදිකා (platforms) සඳහා ක්‍රෝම් බ්‍රව්සරයේ ඉහළ ආරක්ෂිත ගැටලුවලට පිළියමක් ලෙස අලුත් සංස්කරණයක් (version) නිකුත් කර ඇත. විස්තරය ගූගල් ආරක්ෂක උපදේශනයට අනුව, බොහෝ ආරක්ෂක වෘත්තිකයන් විසින් …

දේශීය පුද්ගලික අංකයක් හරහා OTP (One Time Password / එක් වරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි මුරපදය) ලැබීම

තර්ජන මට්ටමඉහල දළ විශ්ලේෂණයඔබේ OTP (One Time Password / එක් වරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි පාස්වර්ඩ්) සහිත පණිවිඩය, සත්‍යාපන සේවා සැපයුම්කරුගෙන් (authentication service provider) වෙනුවට දේශීය පුද්ගලික අංකයකින් ඔබට ලැබෙනු ඇත. තවද මෙම කෙටි පණිවුඩ සේවා සපයන්නන්ගෙන් සමහරක් තමන් සුපුරුදු …

විශේෂ අනතුරු ඇඟවීම

Share: