கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூலை 9, 2021

ஹிதாவதி இலங்கையின் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம்(ICTA) உடன் இணைந்து, ஜூம் 03 ஆம் தேதி மாலை 3.00 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை “ஆன்லைனில் பாதுகாப்பாக கற்பிப்பது எப்படி?” என்ற வெபினார் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்கிறார். இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை அணி ஒருங்கிணைப்பு மையம் (SLCERT), கல்வி அமைச்சின் பிரதிநிதிகள் வள நபர்களாக பங்கேற்க உள்ளனர். வெபினாரில் பதிவு செய்ய கீழே உள்ள இணைப்பைப் பின்தொடரவும்.

Date : Saturday, 03rd July 2021
Time : 03.00pm -04.00 pm
Medium : Sinhala
Registrations: https://bit.ly/3cQN3ou

qr-webinar

Panelists :

Charuka Damunupola from SLCERT
Udari Dikkumbura from Ministry of Education.

Main topics to be covered:

What are the media/tools used in online teaching
What are the features that can be used in online teaching
Common security features of teaching tools and apps
Ethical context of online teaching
Safety tips of online teaching
How people misuse tools
Cyber safety issues related to online teaching
True stories encountered
Resources provided by Ministry of Education
Resources provided by ICTA