අපට ලියන්න

ඔබේ ගැටලු අපට ලියන්න. මෙම ‌වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ පහත ඉ-මේල් ලිපිනය හරහා අපට ලියන්න.

දුරකථනය

011-421-6062

වට්ස්ඇප් සහ වයිබර්

+94 77 771 1199

ඉ-තැපෑල

help@hithawathi.lk
කාර්යාල වේලාවන්:
සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා – පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00
රජයේ නිවාඩු දිනයන් හි වසා ඇත.

(අප සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා ඇමතුම් පටිගත විය හැක)

පණිවිඩයක් යවන්න

ඔබගේ ඉ-තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කර ඇත.

    ස්ත්‍රී පුරුෂ බව (අනිවාර්යයි)
    ස්ත්‍රීපුරුෂහෙළි කිරීමට කැමති නැත

    වයස (අවුරුදු) (අනිවාර්යයි)

    ප්‍රදේශය (අනිවාර්යයි)

    ඔබ හිතවතී ගැන දැනගත්තේ කෙසේද? (අනිවාර්යයි)