අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/04/11

අපට ලියන්න

ඔබේ ගැටලු අපට ලියන්න. මෙම ‌වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ පහත ඉ-මේල් ලිපිනය හරහා අපට ලියන්න.

දුරකථනය

011-421-6062

වට්ස්ඇප් සහ වයිබර්

+94 77 771 1199

ඉ-තැපෑල

help@hithawathi.lk
කාර්යාල වේලාවන්:
සඳුදා සිට සිකුරාදා දිනවල පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
රජයේ නිවාඩු දිනයන් හි වසා ඇත.

(අප සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා ඇමතුම් පටිගත විය හැක)

පණිවිඩයක් යවන්න

ඔබගේ ඉ-තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කර ඇත.

    ස්ත්‍රී පුරුෂ බව (අනිවාර්යයි)
    ස්ත්‍රීපුරුෂහෙළි කිරීමට කැමති නැත

    වයස (අවුරුදු) (අනිවාර්යයි)

    ප්‍රදේශය (අනිවාර්යයි)

    ඔබ හිතවතී ගැන දැනගත්තේ කෙසේද? (අනිවාර්යයි)