අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/14

Covid-19 සයිබර් තර්ජන

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/05/14

ඔබේ දරුවා සයිබර් අපරාධවලින් බේරා ගන්නේ කෙසේද?

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/03

මෙම ව්‍යසනකාරී අවස්ථාවේ ආරක්ෂිතව සිටින්නේ කෙසේද?

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/12/16කොරෝනා හෙවත් කොවිඩ් – 19 ජය ගනිමු!!! දැනුවත් වන්න …. සූදානම් වන්න…….. වගකීමෙන් කටයුතු කරමු. ලෝකවාසී සියළුම ජනතාව මුහුණු දෙමින් සිට්න්නාවු මෙම කොරෝනා හෙවත් කොවිඩ් – 19 වෛරසයට එරෙහිව අපි සැම එක්ව කටයුතු කරමු. ඒ සඳහා …

කොවිඩ්-19 (COVID-19) සයිබර් තර්ජනයන්ට එරෙහිව ආරක්ෂාව

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/05වත්මන් කොවිඩ්-19 වසංගතය (කොරෝනා වයිරස් රෝගය) මුවාවෙන් සයිබර් අපරාධකරුවන් විසින් දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ලොව පුරා පුද්ගලයින් සහ ව්‍යවසායන් ඉලක්ක කර ගනිමින් විවිධ වංචනික ක්‍රියාවන්හි නිරත වේ. මෙම තත්වය සමඟ ෆිෂිං (phishing) සහ අනිෂ්ට මෘදුකාංග (malware) ප්‍රහාර …

විශේෂ අනතුරු ඇඟවීම

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/05/16