අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/15

ඔබට ප්‍රයෝජනවත් දුරකථන අංක / ඉමේල් ලිපින / වෙබ් අඩවි

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/02/16

ළමා දුරකථන සේවය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2020/12/09ළමා අපයෝජන හෙළා දකිමු! අමතන්න 1929 ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය (NCPA – National Child Protection Authority) විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන ගාස්තුවලින් නිදහස්, ක්ෂණික දුරකථන ඇමතුම් අංකය වන 1929 පිළිබඳව හිතවතී හරහා …

පොලීසියට කියන්න

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/02/16පොලීසියට පැමිණිලි කරන්න පොලීසියට නොගොසින් පොලීසියේ පැමිණිල්ලක් දාන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයකදී උනත් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලයි. දැන් ඒ පහසුකම මාර්ගගතව (online) සිදුකරන්න පහසුකම් ලබාදීලා තිබෙනවා. පොලීසියට නොගොසින් පොලීසියේ පෑමිණිල්ලක් දාන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි.අද …

හිතවතීට වාර්තා කරන්නේ කෙසේද?

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/22අද ලෝකය තුළ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග යහපත් හෝ නරක ඕනෑම දෙයක් අන්තර්ජාලය හරහා වේගයෙන් හා පහසුවෙන් පහසුවෙන් පැතිර යන්න පුළුවන්. (උදා: කෙනෙකුට හානි කිරීමට ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ සංස්කරණය කිරීම වැනි). එහෙත් කණගාටු නොවන්න, කිනම් ආකාරයක හෝ …

ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/02/16කාගෙන්ද මම උදව් ගන්නේ? “මටත් අන්තර්ජාලය නිසා ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙලා….මගේ ඉ-මේල් එක හැක්වෙලා …එහමත් නැත්නම් නරක විදියට වෙනස් කරපු මගේ පින්තූරයක් මූණු-පොතේ( facebook) එකේ පළ කරලා….මම කාටද කියන්නේ?” මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔබටත් ඇතිවුනාද? නැත්නම් ඔයාගේ යාලුවෙක්ට, …