සයිබර් සුරැකුම පොත කියවා පහත ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දෙන්න.

 1. ඔබේ දුරකථනය විකිණීමට පෙර දත්ත ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගත යුතු නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ගය තෝරන්න.
  1. දුරකථනයේ මුරපදය වෙනස් කිරීම
  2. සියලුම දත්ත මකා දැමීමට Factory reset කිරීම
  3. වෝල්පේපර් එක මාරු කිරීම
  4. සිම්පත ඉවත් කිරීම
 2. අන්තර්ජාලය හරහා කෙනෙක් ඔබට බැණ වැදුණොත් ඔබ එයට වහාම ප්‍රති පිළිතුරු යැවිය යුතුද?
  1. ඔව්
  2. නැත
 3. හිතවතී ව්‍යාපෘතියෙන් ඉටු නොවන්නේ පහත සඳහන් දේවල් අතුරින් කුමක්ද?
  1. ගැහැණු ළමුන්ට පමණක් සහාය වීම
  2. උපදේශන සේවා සැපයීම
  3. නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවශ්‍ය  තොරතුරු ලබා දීම
  4. ඇමතුම් සේවාවක් පවත්වාගෙන යාම
 4. ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය (Two-factor Authentication / 2FA) යනු කුමක්ද?
  1. අනිෂ්ට මෘදුකාංගයකි
  2. SMS පණිවිඩයකි
  3. ෆිෂිං සඳහා එවන පණිවිඩයකි
  4. මුරපදයට අමතරව අනන්‍යතාවය සහතික කරන ක්‍රමවේදයකි.
 5. ඔබේ ඡායාරූපයක් අනවසරයෙන් පළ කර තිබුණහොත් එයට ගත හැකි හොඳම ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද?
  1. කමෙන්ට් කර බැණ වැදීම
  2. මැසේජ් කර එය ඉවත් කරන ලෙස කීම
  3. රිපෝට් කර, හිතවතී ව්‍යාපෘතිය වෙත දැනුම් දීම
  4. සමාජ ජාල භාවිතයෙන් සදහටම වැළකීම

පිළිතුරු
(1-b, 2-b, 3-a, 4-d, 5-c)