අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/14

නව යොවුන් ඔබේ ආරක්ෂාව

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/02/01   සුන්දර යෞවනය අනාරක්‍ෂිත අන්තර්ජාලයෙන් කිලිටි නොකරමු…….. “තමන් හිසට තම අතමය සෙවනැල්ල” සිහියේ තබා අපේ පරිස්සම අපිම සලසගමු….. එසේ නොවුනොත් ඔබේ අන්තර්ජාල ආරක්‍ෂණයේ ප්‍රථම හතුරා ඔබම වීම නැවැත්විය නොහැකියි…. නොදැන ගොස් අතරමං නොවන්නට,: 1. ඔබට …

කුඩා ළමුන් සහ යෞවනයන් හට අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ උපදෙස්

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/12    පුද්ගලික තොරතුරු. ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ අවසරයකින් තොරව පුද්ගලික තොරතුරු කිසි කෙනෙකුට වත් ලබා දෙන්න එපා. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ ඔබේ අවසන් නම, නිවසේ ලිපිනය, පාසලේ නම හෝ දුරකථන අංකය ඔබදක්නා/නොදන්නා කිසිම පුද්ගලයෙක් සමග නොපැවසිය යුතු …

සයිබර් අවකාශයේ ඔබේ ආරක්ෂාව

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/08

සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/08/14

සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 1

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/10

අන්තර්ජාල සොරකම් හඳුනාගනිමු… වැළකෙමු!

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/08ඉ-තැපැල් හරහා සිදුකරන සොරකම් හඳුනාගනිමු… සයිබර් අවකාශයේ අපරාධකරුවන් ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු සොරකම් කිරීම සඳහා විවිධ ප්‍රයෝග භාවිතා කරනවා. සමහර දේවල් අපි අවධානයෙන් හිටියොත් වළක්වාගන්න පුලුවන්. ඉ-තැපැල් භාවිතයෙන් සිදුකරන ඒවගේ ප්‍රයෝග හඳුනාගන්න සහ එවා වලින් වැලකෙන්න ඉඟි …