අපි හැම විටම
ඔබ සමඟයි
සැමට ආරක්ෂිත
සයිබර් අවකාශය
සැමවිටම ඔබට
ඇහුම්කන් දෙන්නෙමු
what-to-do

උදව් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

වැඩිදුර කියවන්න
social-media

සමාජ මාධ්‍ය ලිපි

වැඩිදුර කියවන්න
succes-stories

සාර්ථක සිද්ධින්

වැඩිදුර කියවන්න

සෑම අති අන්තයේම අපි අසන පැනයට පිලිතුර සපයා රු .100 / - දත්ත කාඩ්පතක වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයන් 5 දෙනා අතරට එක්වන්න

හිතවතී ෆේස්බුක් පිටුව

පියවර

පළමු පියවර: හිතවතී ෆේස්බුක් පිටුවටපිවිසෙන්න
දෙවන පියවර: හිතවතී ෆේස්බුක් පිටුවට 'Like' කරන්න
තුන්වන පියවර: නිවැරදි පිළිතුර ඔරිජිනල් පෝස්ට් එකේ comment කරන්න

සටහන : නිවැරදි පිළිතුරක් ලබා දී ඇති නමුත් පිටුවට “Like” කර නොමැති අය තරඟය සදහා සුදුසුකම් නොලබයි.
(Condition: Only one comment per participant will be accepted)

හිතවතී Facebook පිටුවට පිවිසෙන්න

සිදුවීම්

හිතවතී සිදුවීම්

17
ඔක්තෝබර්
UNDP-HackDev-2019
හිතාවතී @ UNDP Hackadev වැඩසටහන
12:00 පෙ.ව. - 12:00 පෙ.ව.
Chilaw - Jetwing Blue, Negombo

2019 ඔක්තෝබර් 17 දින UNDP (United Nations Development Programme) ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද ආරාධනයකට අනුව එම ආයතනය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ “සයිබර් හිංසනය...

26
නොවැම්බර්
flyer

සතියේ ඉඟි

නොවැම්බර් 30, 2020

සතියේ වීඩියෝව

නොවැම්බර් 30, 2020

සතියේ ආරක්ෂණ ඉඟිය

නොවැම්බර් 23, 2020

සතියේ වීඩියෝව

නොවැම්බර් 23, 2020

සතියේ ආරක්ෂණ ඉඟිය

අපගේ සගරාව සඳාහා ලියාපදිංචි වන්න