අන්තර්ජාල සොරකම් හඳුනාගනිමු… වැළකෙමු!

ඉ-තැපැල් හරහා සිදුකරන සොරකම් හඳුනාගනිමු… සයිබර් අවකාශයේ අපරාධකරුවන් ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු සොරකම් කිරීම සඳහා විවිධ ප්‍රයෝග භාවිතා කරනවා. සමහර දේවල් අපි අවධානයෙන් හිටියොත් වළක්වාගන්න පුලුවන්. ඉ-තැපැල් භාවිතයෙන් සිදුකරන ඒවගේ ප්‍රයෝග හඳුනාගන්න සහ එවා වලින් වැලකෙන්න ඉඟි කීපයක් මේ ලිපියෙන් බලමු! …

සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 1

සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි ( 1 කොටස) අන්තර්ජාලය භාවිතයේදී ආරක්‍ෂක පියවර ඔබ භාවිතා කරන සමාජ වෙබ් අඩවි වල profile හැකිතාක් පෞද්ගලිකව පවත්වා ගැනීම (ඔබ නොදන්නා පුද්ගලයන්ට ඔබේ තොරතුරු පහසුවෙන් දැකගැනීමට නොහැකිවනලෙස) හා නිරතුරුව එහි settings පිළිබඳ සැළකිලිමත් විය යුතුයි. ඔබේ පෞද්ගලික …

සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2

සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි ( 2 කොටස) ඔබේ ඉ-තැපැල් ගිණුමට Signing in වීම සහ signing out වීමමෙයත් වැදගත් කරුණක්. විශේෂයෙන් ඔබ පොදු පරිගණකයක් භාවිතා කරන්නේ නම්…උදාහරණයක් විදියට ඔබ Internet café එකකින් නැත්නම් යාලුවෙකුගේ හෝ වෙනත් අයෙකුගේ නැත්නම් ආයතනයක පරිගණකයකින් ඔබේ ගිණුමකට …

ශක්තිමත් මුරපදයක් තෝරාගැනීම හා එය ආරක්ෂා කරගැනීම

මුරපදයක් (Password) යනුකුමක්ද ? මුරපදයක් යනු, සත්‍යාපනය (Authentication) සඳහා හෝ තම අනන්‍යතාවය ඔප්පුකිරීම සඳහා හෝ සම්පත්/තොරතුරුප්‍රවේශ (Access) කිරීම සඳහා හෝ භාවිතා වන රහසිගත වචනයකි. පරිශීලකයකු සහ ඔහුගේ පුද්ගලික තොරතුරු අතර ඇති එකම බාධකය මුරපදයයි. වර්තමානයේ මුරපද බිඳීම සඳහා විශේෂයෙන් සකසන …

සයිබර් අවකාශයේ ඔබේ ආරක්ෂාව

කුඩා ළමුන් සහ යෞවනයන් හට අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ උපදෙස්

    පුද්ගලික තොරතුරු. ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ අවසරයකින් තොරව පුද්ගලික තොරතුරු කිසි කෙනෙකුට වත් ලබා දෙන්න එපා. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ ඔබේ අවසන් නම, නිවසේ ලිපිනය, පාසලේ නම හෝ දුරකථන අංකය ඔබදක්නා/නොදන්නා කිසිම පුද්ගලයෙක් සමග නොපැවසිය යුතු බවයි. මතක තබා ගන්න, …