අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/14

ඔබ කුකීස් (cookies) පිළිගත යුතුද? (1 කොටස)

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/09/07

බැංකු කටයුතු පරිස්සමින්

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/08/01

මුරපද 2 කොටස – අමාරු password ලේසියෙන් මතක තියා ගන්නේ කොහොමද?

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/11/20

නිවසේ සිට ආරක්ෂිතව රාජකාරි කරමු

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/05/20

ස්පෑම් සහ ස්කෑම්

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/09/03

කුඩා ළමුන් සහ යෞවනයන් හට අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ උපදෙස්

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/12    පුද්ගලික තොරතුරු. ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ අවසරයකින් තොරව පුද්ගලික තොරතුරු කිසි කෙනෙකුට වත් ලබා දෙන්න එපා. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ ඔබේ අවසන් නම, නිවසේ ලිපිනය, පාසලේ නම හෝ දුරකථන අංකය ඔබදක්නා/නොදන්නා කිසිම පුද්ගලයෙක් සමග නොපැවසිය යුතු …

ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය (Two-factor Authentication / 2FA) යනු කුමක්ද?

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/11 ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය හරහා ඔබේ බැංකු, ඊමේල් හෝ සමාජ මාධ්‍ය වැනි ගිණුම් වලට පිවිසෙන්නේ සැබවින්ම ඔබ බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා දෙවරක් පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමයක් සපයයි. ඔබ පරිශීලක නාමයක් (username) සහ මුරපදයක් (password) සමඟ online ගිණුමකට …

සයිබර් අවකාශයේ ඔබේ ආරක්ෂාව

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/08

මුරපද 1 කොටස – ශක්තිමත් මුරපදයක් තෝරාගැනීම හා එය ආරක්ෂා කරගැනීම

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/09/24 මුරපදයක් (Password) යනුකුමක්ද ? මුරපදයක් යනු, සත්‍යාපනය (Authentication) සඳහා හෝ තම අනන්‍යතාවය ඔප්පුකිරීම සඳහා හෝ සම්පත්/තොරතුරුප්‍රවේශ (Access) කිරීම සඳහා හෝ භාවිතා වන රහසිගත වචනයකි. පරිශීලකයකු සහ ඔහුගේ පුද්ගලික තොරතුරු අතර ඇති එකම බාධකය මුරපදයයි. වර්තමානයේ …

සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/08/14