අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/02/16

පොලීසියට පැමිණිලි කරන්න

පොලීසියට නොගොසින් පොලීසියේ පැමිණිල්ලක් දාන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයකදී උනත් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලයි. දැන් ඒ පහසුකම මාර්ගගතව (online) සිදුකරන්න පහසුකම් ලබාදීලා තිබෙනවා.

පොලීසියට නොගොසින් පොලීසියේ පෑමිණිල්ලක් දාන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි.
අද කාලේ සමහර වේලාවට පොලීසියට යන්න කීවාම කවදාවත් වැරදීලාවත් පොලීසියට නොගිය කෙනකුට නැත්නම් කාන්තාවක් වන ඔබට, මෙය තරමක් අපහසුවට පත්වන දෙයක්. අපි අහල තියන සමහර දෙවල් අනුවත් කාන්තාවක් තනිවම ඒවැනි ස්ථානයකට යාමට පැකිලීමක් දක්වනවා.

මෙහි ඔබගේ පැමිණිල්ලේ වර්ගය ලෙස , “Cybercrime” යන්න තෝරා ගත යුතු වෙනවා.

මෙන්න ලින්ක් එක.

පහතින් පැමිණිල්ල දමන්නට උදව්වක් ගන්න පුලුවන්!

 1. ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය
 2. ආසන්නම පොලිස්ථානය
 3. පැමිණිල්ලේ වර්ගය
 4. ඔබේ නම
 5. ලිපිනය
 6. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය(NIC)
 7. දුරකතන අංකය
 8. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ( email )
 9. පැමිණිල්ලේ මාතෘකාව
 10. පැමිණිල්ල * (සිංහල,දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියා එවිය හැකිය)
 11. මෙම පැමිණිල්ල සම්බන්ධ දැනුම් දීමක් අවශ්‍යයි*
 12. මෙහි සඳහන් කේතය ඈතුලත් කරන්න
 13. අලුත් කේතයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නම් “Refresh” බොත්තම ඔබන්න.
 14. ඇමුණුම් : (ඔබේ පැමිණිල්ලට අදාල පින්තුරයක්/ලිපියක් ඔබ සතුව තිබේ නම් මෙයට අමුණන්න)
 15. පැමිණිල්ල යොමුකරන්න

තවද, සයිබර් අපරාධයක් සම්බන්ධව පැමිණිල්ලක් ඇත්නම් ඒ බව පැහැදිලිව අදාළ සාක්ෂි (නිවැරදි ලින්ක්, ස්ක්‍රීන්ෂොට් යනාදිය) සහිතව සඳහන් කර CID එකට ගොස් භාර දිය හැක. නැතහොත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් “අධ්‍යක්ෂ, අපරාධ විමර්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ 01” යන ලිපිනයට හෝ ඊමේල් හරහා dir.ccid@police.gov.lk වෙත පැමිණිල්ල යොමු කළ හැක. (දු.ක.: 011 233 7432)