අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/10/10

හිතවතී විසින් 2023 සැප්තැම්බර් 18 වැනි දින උදේ 10 ට “සයිබර් හිංසනය” සම්බන්ධයෙන් වෙබිනා සැසියක් සංවිධානය කරන ලද අතර එය සූම් ඔස්සේ සහ හිතවතී ෆේස්බුක් පිටුව හරහා සජීවීව විකාශනය කරන ලදී. මෙය සිංහල මාධ්‍යයෙන් මෙහෙයවන ලද අතර 85 දෙනෙකු පමණ පිරිස ඔන්ලයින් සම්බන්ධ විය.

සම්පත් දායකත්වය: මේනකා පතිරණ මහත්මිය – නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා – විදුලි සංදේශ හා නියාමන කොමිෂන් සභාව