අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/06/23

 

පහත දැක්වෙන උපදෙස් මගින් තෝරාගත් උපාංග කිහිපයක් ෆැක්ට්‍රි රිසෙට් (Factory Reset) කරන ආකාරය පිළිබඳ ඔබට දැන ගත හැක.

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ට් දුරකථන

 • පියවර 1 – Settings > General Management වෙත යන්න
  පියවර 2 – පහළට ගොස් Reset > Factory data reset තෝරන්න
  පියවර 3 – Reset බොත්තම ක්ලික් කරන්න

සටහන – ඉහත උපදෙස් නිෂ්පාදකයා සහ ස්ථාපනය (ඉන්ස්ටෝල්) කර ඇති ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වර්ගය අනුව තරමක් වෙනස් විය හැක. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී “factory reset <device> <Android version>”  ලෙස සොයන්න (සර්ච් කරන්න).

අයි ෆෝන්/ අයි පෑඩ්

 • පියවර 1 – Settings > General > Transfer හෝ Reset වෙත යන්න
  පියවර 2 – passcode හෝ Apple ID පාස්වර්ඩ් ඉල්ලූ විට ලබා දෙන්න
  පියවර 3 – “erasure” යන්න (මකා දැමීමේ ක්‍රියාව) තහවුරු කර විනාඩි කීපයක් බලා සිටින්න

වින්ඩෝස් 10 පරිගණකය

 • පියවර 1 – Settings වෙත යන්න > Update and Security > Recovery තෝරන්න
  පියවර 2 – Reset this PC > Get started තෝරන්න
  පියවර 3 – Remove everything තෝරන්න
  පියවර 4 – සියළුම drives තුලින් සි‍යළු පෞද්ගලික දත්ත මැකීමට තහවුරු (confirm) කරන්න
  පියවර 5 – වින්ඩෝස් නැවත ඉන්ස්ටෝල් කරන්න
  පියවර 6 – අවසානයේ Restore ඔබන්න

වින්ඩෝස් හි වෙනත් අනුවාද (වර්ෂන්)

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 යන උපාංග වල ෆැක්ට්‍රි රිසෙටිං කරන ආකාරය පිළිබඳ දැන ගැනීමට මෙම සබැඳිය (ලින්ක්) මත ක්ලික් කරන්න.

මූලාශ්‍ර: