රුවන් ඉලේසිංහ

රුවන් ඉලේසිංහ

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/04/22

ඔයාලාගේ ආයතනය ගොඩාක් හොඳ ආයතනයක් මම ගොඩාක් ගරු කරනව ඔයාල මගේ ප්‍රශ්නය ගැන ගොඩාක් හොයල බැලුව ඒ එකව්න්ට් එක මේ වෙද්දි අයින් වෙලා තියෙන ඔයාලාට ගොඩාක් ස්තුති ගොඩාක් පිං.🙏🙏🙏🙏🙏