අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/21

ෆේස්බුක් හි තවත් වැරදි භාවිතයක් – දැනුවත් වෙන්න… මීලඟට ඔබ විය හැකියි!!

හිතවතී මින් පෙර ඔබව දැනුවත් කර ඇති පරිදි තවත් ෆේස්බුක් හරහා සිදුකරන අවභාවිතයක්. ඔබ නොදැනම ඔබේ පින්තුර සහිත ෆේස්බුක් ගිණුමක් වෙනත් අයෙකු විසින් පවත්වා ගෙන යනු
ලබන අවස්ථාවක්. මෙම ලිපිය අපි උපුටා ගත්තේ, 2019 අප්‍රේල් මස 07 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කල ලංකාදීප පුවත්පතේ සඳැල්ල අතිරේකයේ පලවු ලිපියකින්..

ඔබ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙකු වුවත් නැතත්, ඔබ කාන්තාවක් වුවත් නැතත්, ඔබට මේ අවදානම තිබෙන බව හිතවතී අවධාරණයෙන් කියනවා! ඹබ දැනුවත්ව/නොදැනුවත්ව යම් කෙනෙක් ඔබට /
ඔබේ චරිතයට හානි කිරීමට මෙය මාධ්‍යයක් කරගත හැකියි.

දැනුවත් වෙන්න විස්තර දැනගන්න –මෙතැනින්
අවධානයෙන් ඉන්න කළයුතුදෑ – මෙතැනින්

ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු දැනගැනීමට
හිතවතී සමග සම්බන්ධ වන්න
www.hithawathi.lk
help@hithawathi.lk
011-421 6062