ළමා අපයෝජන හෙළා දකිමු!
අමතන්න 1929

ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය (NCPA – National Child Protection Authority) විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන ගාස්තුවලින් නිදහස්, ක්ෂණික දුරකථන ඇමතුම් අංකය වන 1929 පිළිබඳව හිතවතී හරහා ඔබව දැනුවත් කිරීමට කැමතියි. සමස්ත ලාංකීය දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම රාජ්‍ය ආයතනය ක්‍රියා කරන අතර විශේෂයෙන්ම සමාජය තුළ කොන්ව හෝ අනතුරේ සිටින හෝ පහත දැක්වෙන අපචාරයන්ට ගොදුරුවන දරුවන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි.

 • ඔවුන්ගේ පවුල්, පාසල් සහ අනෙකුත් ආයතන තුළ ශාරීරික / ලිංගික / මානසික අපචාර හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වූ දරුවන්.
 • මානසික සුවය සඳහා සහය හා මඟ පෙන්වීම අවශ්‍ය වන ළමුන්.
 • වීදිවල තනිව ජීවත් වන දරුවන්.
 • ළමා මෙහෙකරුවන් – විශේෂයෙන්ම ගෘහස්ථ මට්ටමෙන්.
 • ජාවාරම් වලට ගොදුරු වන ළමුන්.
 • නීතිය සමඟ ගට්ටනයකට ලක්ව ඇති ළමුන්.
 • දෙමාපියන් හෝ භාරකරුවන් විසින් අත්හැර දමා ඇති දරුවන්.
 • මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහි වූ ළමුන්
 • ආයතනගතව සිටින දරුවන්
 • පවුල් ප්‍රශ්න නිසා අවතැන් වූ දරුවන් ඇතුළු ගැටුම් හා ආපදා නිසා පීඩාවට පත් වූ ළමුන්.
 • ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලක් වූ / ලක්වන පවුල්වල ළමුන්.

ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පසුගිය වසරේ ළමා වින්දිතයන් පිළිබඳ සාධාරණ පරීක්ෂණයට ඇති අයිතිය උල්ලංඝනය කරමින් සිදුවන නීතියේ ප්‍රමාදයන් පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් සිටින බව අවධාරණය කරන ලදී.

එපමණක් නොව, ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නීත්‍යානුකූල ඒකකය (NCPA Legal Unit) මගින් ළමා වින්දිතයන්ගේ නෛතික නියෝජනය සඳහා පහසුකම් සැලසීමට සිය කැමැත්ත පළ කරන අතර උසාවිවල පවත්නා නඩු කඩිනමින් විභාග කිරීමේ ස්වභාවය උදෙසා කටයුතු කරයි. ඉන් අදහස් වන්නේ, ළමා ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය හරහා අවශ්‍ය නීතිමය සහාය ලබාගත හැකි බවයි.

වර්තමානයේ ළමා අපචාර සිද්ධීන් සයිබර් අවකාශය තුළද දක්නට ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, ළමා අපයෝජනයන්ට සම්බන්ධ ශක්තිමත් සාක්ෂි ඇතැම් වෙබ් අඩවිවලින් සොයාගත හැකි වීම. ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත පරපුර වන දරුවන් බේරා ගැනීම සඳහා එවැනි සිදුවීම් ද වහාම 1929 වෙත දැනුම් දිය හැකිය.

මුලාශ්‍ර:
http://www.childprotection.gov.lk/?page_id=285
http://www.dailynews.lk/2018/01/26/local/141011/ncpa-lawyers-ready-appear-behalf-child-victims
http://www.childprotection.gov.lk/?page_id=249