අද ලෝකය තුළ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග යහපත් හෝ නරක ඕනෑම දෙයක් අන්තර්ජාලය හරහා වේගයෙන් හා පහසුවෙන් පහසුවෙන් පැතිර යන්න පුළුවන්. (උදා: කෙනෙකුට හානි කිරීමට ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ සංස්කරණය කිරීම වැනි).

එහෙත් කණගාටු නොවන්න, කිනම් ආකාරයක හෝ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ ගැටළුවක් වුවද ඒ සඳහා ගතහැකි සුදුසුම හා හොඳම විසඳුම ලබා ගැනීමට ඔබට උදව් කිරීමට අපි ඉන්නවා. මුලින්ම ගැඹුරු හුස්මක් ගෙන සන්සුන් වෙන්න . ඔබේ / ඔබේ යහළුවාගේ ගැටළුව විසඳා ගැනීමට අපි ඔයාට උදව් කරනවා. 

මෙහිදී ඔයාගේ ගැටළුව පැහැදිලිව විස්තර සහිතව අපිට කියන එක ඉතා වැදගත්.
සිංහල / දමිළ/ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අප වෙත ඔබේ ගැටළු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
හිතවතී ට ඔබේ ගැටළුව කියන්න පහසුම ආකාරය පහත ක්‍රම අතුරින් තෝරා ගන්න.

  • දුරකථන අංකය +94 11 421 6062 ඔස්සේ අප අමතන්න, ඔබගේ ගැටලුව හඳුනා ගැනීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට අපි ඔබට සහාය වනු ඇත.
  • help@hithawathi.lk වෙත අපට ඉ-මේල් පණිවිඩයක් එවන්න.
  • www.hithawathi.lk වෙබ් අඩවියේ “අප අමතන්න -> අපට ලියන්න” යන මෙනුවේ ඇති පෝරමය හරහා ඔබේ විස්තර සහිතව ගැටලුවඅපට ඉදිරිපත් කරන්න.
  • ඔබ තනිව විස්තර සොයා ගැනීමට කැමතිනම් www.hithawathi.lk වෙබ් අඩවියේ “උපකාරක මධ්‍යස්ථානය,” මෙනුවේ ඇති තොරතුරු වලින් දැනුවත් විය හැකිය.