භාෂා-නිශ්චිත නම් තිබෙන්නේ භාෂා කිහිපයක් සඳහා පමණි. ඔබගේ පැතිකඩට (Profile එකට) වෙනත් නමක් (උදාහරණ ලෙස: අන්වර්ථ නම්, මංගල නම) එකතු කරන ආකාරය සහ සංස්කරණය කරන ආකාරය පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න.

එක් භාෂාවකට ආවේණික වූ විශේෂිත නමක් යනු; ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණමේ නම වෙනත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කිරීමයි. ඔබ එම නම ෆේස්බුක් ගිණුමටත් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබගේ පැතිකඩෙහිද එම නම දැකගත හැකි වන අතර සෙවීම් ප්‍රතිඵල, පෝස්ට්, සටහන්, සහ ඡායාරූප ටැග්ස් වල ද ඔබ වෙනස් කරන ලද / තෝරාගත් විශේෂිත භාෂාවෙන් දිස්වේ.

භාෂා-නිශ්චිත නම් වලට සහාය දක්වන භාෂා

ඔබට මෙම භාෂාවලින් භාෂා-විශේෂිත නම් භාවිතා කළ හැකිය:

 • චීන (සරල සහ සාම්ප්‍රදායික)
 • ජපන්
 • කොරියානු
 • රුසියානු
 • යුක්රේනියානු
 • සර්බියානු
 • බෙලාරුස්
 • ග්‍රීක
 • අරාබි
 • හෙබ්රෙව්
 • තායි

භාෂා-නිශ්චිත නම් සඳහා උදාහරණ

භාෂා-විශේෂිත නමක් එක් කිරීම හෝ සංස්කරණය කිරීම සඳහා:

 1. ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ක්ලික් කර සැකසුම් තෝරන්න.
 2. නම ක්ලික් කරන්න.
 3. ඔබගේ භාෂා-නිශ්චිත නාමය එක් කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම ක්ලික් කරන්න.
 4. වෙනත් භාෂාවක දී ඔබේ නම ඇතුලත් කරන්න.
 5. ඔබේ මුරපදය ඇතුළත් කරන්න සහ සුරකින්න සුරකින්න ක්ලික් කරන්න.

ඔබගේ භාෂා-විශේෂිත නම මකා දමන්න:

 1. ඉහත පියවරයන් 1-3 සම්පූර්ණ කරන්න.
 2. ඔබගේ භාෂා-නිශ්චිත නාමය මකා දමන්න.
 3. ඔබේ මුරපදය ඇතුළත් කරන්න සහ සුරකින්න සුරකින්න.

ඔබගේ භාෂා-විශේෂිත නම එක් කිරීම ගැටලුවක් තිබේ නම්, ඔබ ඉල්ලා සිටින නම අපගේ නාම ප්‍රමිතීන් අනුගමනය නොකරනු ඇත. එදිනෙදා ජීවිතයේ දී ඔබ යන නාමයෙන් භාෂාව විශේෂිත නමක් විය යුතු බව මතක තබා ගන්න. ඔබේ භාෂාවෙන් විශේෂිත නමක් සඟරා දායකත්වය, හැඳුනුම්පත හෝ සාමාජික කාඩ්පත වැනි දේවල් මත ෆේස්බුක් මත සමාන විය යුතුය.

ඔබ ෆේස්බුක් ආයතනය විසින් සාදා ඇති නාම ප්‍රතිපත්ති කියවා ඇති අතර ඔබේ නම වැරදි ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත් නම් ඒ බව ඔවුනට දන්වන්න.

මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/1090831264320592?helpref=hc_global_nav