ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුම හැක් කර ඇත්දැයි හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?

  • ඔබේ ගිණුමට ලොග් වී ඇති උපාංග (devices) හෝ ස්ථාන (locations) හඳුනා ගත නොහැකි වීම (එලෙස ලොග් වුනේ ඔබ නොවේ නම්). එය තහවුරු කර ගැනීමට,
  1. ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ ඉහළ දකුණේ  ක්ලික් කරන්න.
  2. ‘සැකසීම්’ (Settings) තෝරන්න.
  3. ඉන්පසු වම් තීරුවේ ‘ආරක්ෂාව සහ පුරනය’ (Security and login) ක්ලික් කරන්න.
  4. එවිට පහත දිස්වන පරිදි ‘ඔබ පිවිසී ඇති තැන්’ (Where you’re logged in) වෙතින් උපාංග සහ ස්ථාන පරීක්ෂා කරන්න.
  • ඔබගේ දුරකථන අංකය / ඊ-මේල් ලිපිනය / මුරපදය (password) වෙනස් වී තිබීම.
  • ඔබේ නම / උපන් දිනය / අනෙකුත් පුද්ගලික තොරතුරු වෙනස් කර ඇත.
  • ඔබ නොදන්නා අයට මිතුරු ඉල්ලීම් (friend requests) යවා තිබීම.
  • ඔබ නොලියූ පණිවිඩ (messages) යවා ඇත.
  • ඔබ නිර්මාණය නොකළ පෝස්ට් සාදා තිබීම.

සටහන: ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුම හා සම්බන්ධ ඉමේල් වෙනස් වී ඇත්නම්, ඔබට මෙය නැවත පෙර තත්ත්වයට පත්කල (reverse) හැකිය. හේතුව, ඉමේල් ලිපිනය වෙනස් කළ විට, කලින් දී තිබූ ඉමේල් ගිණුමට ෆේස්බුක් විශේෂ සබැඳියක් (link) සමඟ පණිවිඩයක් යවයි. එහිදී ඉමේල් වෙනස් කිරීම ආපසු හැරවීමට (වැළැක්වීමට) සහ ඔබගේ ගිණුම සුරක්ෂිත කිරීමට ඔබට එම සබැඳිය ක්ලික් කළ හැකිය.

ඔබේ හැක්වී ඇති ගිණුම වාර්තා කරන්නේ කෙසේද?

ඔබේ ගැටළුව විසඳීම සඳහා වන පියවර හරහා ඔබව ගෙන යන ෆේස්බුක් මඟ පෙන්වන උපකාරක මෙවලම සමඟ මෙතැනින් ආරම්භ කරන්න.

ඔබගේ ගිණුම හැක්වී හෝ අනවසරයෙන් කවුරු හරි අත්පත් කර ගෙන ඇතැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, ඔබගේ ගිණුම සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ඔබ මෙම පිටුවට පිවිසිය යුතුය. එවිට ඔබගේ මුරපදය වෙනස් කිරීමට සහ මෑත දී සිදු කරන ලද පිවිසුම් ක්‍රියාකාරකම් සමාලෝචනය කරන ලෙස (review recent login activity) ෆේස්බුක් ආයතනය ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

දින තුන හතරකට පසුව පවා කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් නොමැති නම්, කරුණාකර ඉහළ මට්ටමේ වාර්තාකරණය (advanced reporting) සඳහා ‘හිතවතී’ අමතන්න.

ගිණුම හැක්වීම හෝ ඊට අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම වැළැක්වීම සඳහා ඔබේ ෆේස්බුක් ගිණුම ආරක්ෂිතව තබා ගන්නේ කෙසේදැයි මෙතැනින් දැන ගන්න.

මුලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/203305893040179?helpref=uf_permalink