ඔබේ ආදර සබඳතාව අවසන් වී ඇත්නම්, ෆේස්බුක් එකේ ඔබට කළ හැකි දේවල් කිහිපයක් තිබේ:

වැඩි විස්තර සඳහා ඇමෙරිකානු මනෝවිද්‍යා සංගමය (American Psychological Association) හෝ Help Guide Organization වෙත පිවිසෙන ලෙස ෆේස්බුක් ආයතනය ඔබට නිර්දේශ කරයි.
ඔබට අනාරක්ෂිත බවක් හෝ හදිසි තත්වයක් ඇති බව හැඟෙන්නේ නම්, ඔබේ ප්‍රාදේශීය බලධාරීන්(පොලීසිය) අමතන්න. ෆේස්බුක් -හරගා යම් අයෙකු ඔබට හිරිහැර කරනවා නම්, ඒවා වාර්තා (report) කරන්න.
ෆේස්බුක් එකේ ආරක්ෂිතව සිටීම ගැන තවත් තොරතුරු දැන ගන්න.

මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/535048496658903?helpref=uf_permalink