සෑම ෆේස්බුක් නිෂ්පාදනයක් තුළම ආරක්ෂාව ගොඩනගා ඇති අතර ඔබේ ගිණුමට අමතර ආරක්ෂිත තට්ටුවක් එක් කිරීමට ෆේස්බුක් මඟින් පිවිසුම් ඇඟවීම් (login alerts) සහ ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය (two-factor authentication) වැනි ආරක්ෂක විශේෂාංග කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරයි. ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ ආරක්ෂක සැකසුම් (security settings) සමාලෝචනය කර යාවත්කාලීන කළ හැකිය.

ඔබගේ ගිණුම සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට වැදගත් උපදෙස් කිහිපයක් පහත දැක්වේ;

  1. ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ ඉහළ දකුණේ   ක්ලික් කරන්න.
  2. ‘සැකසීම්’ (Settings) තෝරන්න.
  3. ඉන්පසු වම් තීරුවේ ‘ආරක්ෂාව සහ පුරනය’ (Security and login) ක්ලික් කරන්න.
  4. පහළට අනුචලනය (scroll) කර පහත දැක්වෙන පරිදි ‘ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය භාවිතා කරන්න’ (Use two factor authentication) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  5. ඉන්පසු ‘ආරම්භ කරන්න’ (Get started) යන්න ක්ලික් කරන්න
  6. නව කවුළුව (window) තුළ, ඔබේ ගිණුමට ලොග් වීමට කේතය (code) ලැබිය යුතු ආකාරය තෝරන්න (SMS මගින් හෝ Authenticator විශේෂිත මෘදුකාගය මගින්)
  7. ඉදිරියට යාමට ‘ඊළඟ’ (Next) ක්ලික් කර තිරයේ උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.
  8. තෝරාගත් සත්‍යාපන ක්‍රමය ‘සක්‍රීය කරන්න’ (Enable).

මුලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/235353253505947?helpref=hc_global_nav