ඔබ ෆේස්බුක් හි ඔබගේ නම සඳහන් කිරීමේදී, සෑම විටම සියළු දෙනා ඔබව දන්නා හඳුනන නමක් භාවිතා කරන්න. එවිට ඔබව දන්නා ඕනෑම කෙනෙකුට ‍ ඔබව ඉතා පහසුවෙන් සම්බන්ධ කරගත හැකි වන නිසා. ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ නම සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන නමක් බව තහවුරු කරන්න වෙනවා.

ඔබගේ නම තහවුරු කරන්නේ කොහොමද?

ඔබ ෆේස්බුක් වෙත ලෝග් වීමේදී ඔබගේ නම තහවුරු කරන ලෙස පණිවිඩයක් දුටුවහොත් එයට reply කරන්න. එය ෆේස්බුක් ආයතනයෙන් එවා තිබෙන පණිවිඩයක් වන අතර ඔබ ෆේස්බුක් භාවිතා කරමින් සිටින අතරතුරදී ඔවුන් ඔබගේ ගිණුමේ නම තහවුරු කිරීමක් හෝ යම් සංස්කරණය කිරීමේ කටයුතුතක් සිදු කරන්නේ නම් එවනි අවස්ථාවකදී ඔබට ඇතැම් ෆේස්බුක් විශේෂාංග වෙත ප්‍රවේශ වීමට තාවකාලිකව අපොහොසත් වෙනවා එයට බිය විය යුතු නැත. ඔවුන් එම තහවුරු කිරීම් සිදු කල වහාම නැවත යතා තත්වයට පත් වේ.

මෙහිදී ඔබගේ නම තහවුරු කිරීම හෝ සංස්කරණය කිරීම සඳහා, පහත සඳහන් පියවරයන් අනුගමනය කල යුතු වෙනවා.

  • ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට පිවිසෙන්න සහ තිරයේ උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.
  • එදිනෙදා ජීවිතයේ දී ඔබ භාවිතා කරන නම පෙන්වන හැඳුනුම් පතක් හෝ facebook විසින් පිලිගන්නා හඳුනාගැනීමේ /තහවුරු කිරීමේ ලැයිස්තුවකින් ් (උදා: සාමාජික කාඩ්පත්, තැපෑල) වලින් එකකින් ඔබගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කල යුතු වෙනවා. අදාල හැඳුනුම්පතෙහි පිටපතක් ඔබට ෆේස්බුක් ආයතනයට ලබාදීමට (Upload) හැකිය..

ෆේස්බුක් භාවිතා කරන විට ෆේස්බුක් ආයතනය විසින් සුදුසුයි කියා අනුමත කරන හැඳුනුම්පතක පහත කරුණු ගැන සලකා බලනවා

  • හැම විටම ෆේස්බුක් සඳහා ඔබේ භාවිතයේ ඇති නම භාවිතා කරන්න
  • ඔබ එදිනෙදා ජීවිතයේ භාවිතා කරන නම ඔබේ නීත්‍යානුකූල නමින් වෙනස් විය හැකි බව ෆේස්බුක් ආයතනයදැන සිටියි.
  • ඔබව ෆේස්බුක්හි ඉතා පහසුවෙන් සොයා ගැනීමට ඔබ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන නම ලබා දෙන්න.

ෆේස්බුක් මට ඕනි ෆේස්බුක් එකේ තිබෙන මගේ නම වෙනස් කර ගන්න. මේ වගේ වෙලාවක දී මම ෆේස්බුක් භාවිතා කරන්න ඕනි මොන නමද කියා හරියටම තෝරා ගන්නේ කොහොමද?
භාෂා-විශේෂිත නාමයක් එක් කිරීමට හෝ සංස්කරණය කරන්නේ කොහොමද?
මුල්නම සහ ‌දෙවන නම්/වාසගම වෙනුවට මට තියෙන්නේ එක නමයි නම් මම මොකද කරන්නේ?

මූලාශ්‍රය:   https://www.facebook.com/help/1090831264320592?helpref=hc_global_nav