ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුම සම්පූර්ණයෙන්ම මකාදමන්නේ කෙසේද?

ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුම මුළුමනින්ම මකා දැමුවොත් කුමක් සිදුවේද?

 • ඔබට ඔබේ ගිණුම නැවත සක්‍රීය කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.
 • ඔබ විසින් ඇතුලත් කරන ලද ඔබගේ පැතිකඩ, ඡායාරූප, පෝස්ට්, වීඩියෝ සහ වෙනත් දෑ ස්ථිරවම මකා දමනු ඇත. ඔබ විසින් ෆේස්බුක් ජාලයට එකතු කළ කිසිවක් ඔබට නැවත ලබා ගත නොහැකි වනු ඇත.
 • ෆේස්බුක් මැසෙන්ජර් (Facebook messenger ) භාවිතා කිරීමට ඔබට තවදුරටත් නොහැකි වනු ඇත.
 • ඔබේ ෆේස්බුක් ගිණුම හරහා ඔබ ලියාපදිංචි වූ වෙනත් යෙදුම් සඳහා ෆේස්බුක් මගින් පිවිසීමට නොහැකි වනු ඇත. උදා: Spotify හෝ Pinterest වැනි. එම ගිණුම් වලට පිවිසීම නැවත සකසා ගැනීම සඳහා අදාල යෙදවුම්/ මෘදුකාංග හෝ – වෙබ් අඩවි වලට සම්බන්ධ වීමට ඔබට සිදු විය හැකිය.
 • ඔබගේ ගිණුම මකා දැමීමෙන් පසුව ඔබ මිතුරන් වෙත යවන ලද පණිවුඩ වැනි ඇතැම් තොරතුරු තවමත් ‌ෆේස්බුක් හි තිබීමට හැකිය. ඔබ යැවූ පණිවුඩ ඔබ පණිවිඩය යවන ලද මිතුරාගේ ‘එන ලිපි’ (Inbox)තුළ ගබඩා කර ඇත.

මාගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ ඇති තොරතුරු මකා දමන්නේ නැතිව තාවකාලිකව ෆේස්බුක් හි ක්‍රියාකාරීත්වය / සාමාජිකත්වය නවතා දැමීමට හැකිද, ?

මේ සඳහා ඔබට ෆේස්බුක් ගිණුම තාවකාලිකව අක්‍රීය කිරීම සිදුකළ හැකිය. එවිට;

 • ඔබේ ෆේස්බුක් පැතිකඩ වෙත පිවිසීමට හෝ – බැලීමට අනෙකුත් පරිශීලකයන්ට නොහැකි වනු ඇත.
 • ඔබගේ ඡායාරූප, පෝස්ට් සහ වීඩියෝ මකා දමනු නොලැබේ.
 • ඔබට තවමත් ෆේස්බුක් මැසෙන්ජර් (Facebook messenger )භාවිතා කළ හැකිය. ඔබගේ පැතිකඩ පින්තූර තවමත් දැක ගත හැකි වන අතර, අනෙකුත් පරිශීලකයන්ට ඔබේ නමින් සෙවීම් කර ඔබට පණිවිඩයක් එවීමට හැකියාව පවතී . ඔබට පණිවුඩ ලබා දිය හැකි අවස්ථා වල ෆේස්බුක් ඔබේ මිතුරන් ගේ පැතිකඩ වල ඔබ දිගටම පෙනී සිටිනු ඇත.

Spotify, Pinterest හෝ Games වැනි යෙදුම් සඳහා ෆේස්බුක් ගිණුම භාවිතා කර පිවිසීමට හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක ෆේස්බුක් සක්‍රීය කර භාවිතා කිරීමට හැකිය.

ඔබගේ ගිණුම මකා දැමීමට පෙර, ෆේස්බුක් වෙතින් ඔබගේ තොරතුරු (ඔබගේ ඡායාරූප සහ තනතුරු වැනි) පිටපත් කර ගැනීමට සහ බාගත කිරීමට ඔබට අවශශ්‍ය විය හැකිය. ඔබගේ ගිණුම මකා දැමූදපසු, ඔබ ෆේස්බුක් හි පළකළ ඇති කිසිවක් නැවත ලබාගැනීමට ඔබට නොහැකි වනු ඇත.

ඔබගේ ගිණුම ස්ථිරව මකා දැමීම සඳහා:

 1. ෆේස්බුක් පිටුවක ඉහළ දකුණු පස ඇති ලකුණ මත ක්ලික් කරන්න.
 2.  “ සැකසුම් ”(settings ) ක්ලික් කරන්න.
 3. වම් තීරුවෙහි ඇති “ ඔබගේ ෆේස්බුක් තොරතුරු” (Your Facebook Information) ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරන්න.
 4. “ඔබේ ගිණුම සහ තොරතුරු මකා දමන්න” (Delete Your Account and Information) ක්ලික් කරන්න, ඉන්පසු “මගේ ගිණුම මකන්න” (Delete My Account) ක්ලික් කරන්න.

 5. ඔබගේ මුරපදය ඇතුලත් කරන්න“Continue” ක්ලික් කරන්න, “ගිණුම මකන්න” (Delete Account) ක්ලික් කරන්න.


ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුම මකාදැමීම අවලංගු කළ හැකිද?
ඔබ විසින් ෆේස්බුක් ගිණුම මකාදමන ලද දින ගණන දින 30 කට වඩා අඩු නම්, ඔබට ඔබගේ ගිණුම මකාදැමීම අවලංගු කළ හැකිය. දින 30 කට පසුව, ඔබගේ ගිණුම සහ සියලු තොරතුරු ස්ථිරවම මකා දැමෙනු ඇත,එමෙන්ම ඔබේ තොරතුරු නැවත ලබාගැනීමට ඔබට නොහැකි වනු ඇත.
ඔබ විසින් පුරවා ඇති සියල්ල මකා දැමීම සඳහා මකාදැමීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වීමට දින 90 දක්වා ගත විය හැකිය. ෆේස්බුක් මෙම තොරතුරු මකා දමන කාලපරිච්ඡේදයේ වෙනත් ෆේස්බුක් පරිශීලකයන්ට ඔබේ අන්තර්ගතයන්/තොරතුරු වලට ප්‍රවේශ විය නොහැක.

ඔබගේ ගිණුම මකාදැමීම අවලංගු කිරීම:

 1. ඔබගේ ගිණුම මකා දැමීමෙන් දින 30 ක් ඇතුලත ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට ඇතුළුවන්න.
 2. “ගිණුම මකා දැමීම අවලංගුකරන්න ” (Cancel Deletion) – ක්ලික් කරන්න.

මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/250563911970368?helpref=hc_global_nav